Saw Blade

  • Masonry reciprocating saw blade

    Tehu i sharrës reciproke murature

    Përshkrimi: TP 2TPI me gjatësi 9 inç, 12 inç dhe 18 inç ● sharrë standarde reciproke për shumicën e modeleve të mjeteve bla Tehurat janë karabit me majë me një bashkim të veçantë për aftësinë prerëse agresive dhe ndihmojnë në mbajtjen e karabit gjatë zbatimeve ekstreme . Zbatimi: Bla Tehu reciprok i muraturës përdoret për prerjen e materialeve si guri, tulla, blloku dhe llaçi.